Klub "Paka" w Berlinie
wielką serdeczność i podziękowania dla szefowej klubu "Paka", Pani Magdalenie Sarbowskiej za udostępnienie pomieszczenia na potrzeby biurowe i koordynacyjne z wolontariuszami, składają organizatorzy koncertu charytatywnego "Pomagamy Powodzianom".

 

Wydawcom berlińskiej gazety "KONTAKTY" 
za nieodpłatne medialne wsparcie koncertu charytatywnego "Pomagamy powodzianom" oraz za okazaną życzliwość, wyrazy wdzięczności składa organizator Andrzej Pakula.

 

Firmie "MEG Design Studio" Pani Małgorzaty Kaczmarczyk
wyrazy szczerego uznania i serdeczne podziękowanie za kreatywne i profesjonalne wykonanie zarówno strony internetowej jak i grafiki naszego loga, składa inicjator koncertu charytatywnego "Pomagamy Powodzianom" Andrzej Pakula.

Tłumaczce Pani Dorocie Blüm-Artus
za poświęcenie swojego cennego czasu i nieodzowną pomoc w urzędach niemieckich, serdeczne podziekowania składają organizatorzy.