UWAGA! Potrzebujemy Twojej POMOCY!
Szukamy WOLONTARIUSZY! Skontaktuj się z nami!

Jeśli jesteś wrażliwy na nieszczęścia ludzkie

i odczuwasz w swoim sercu potrzebę niesienia pomocy potrzebującym,

zapraszamy do uczestnictwa w wolontariacie koncertu "Pomagamy Powodzianom".

Kontakt z organizatorem koncertu:

Andrzej Pakula

Tel.: 0049 157 85 074 357